Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn gezondheid  Onderzoek

Onderzoek

Lopende en recent afgeronde onderzoeken van GGD IJsselland vind je op deze pagina. Team 'Beleidsadvies en Onderzoek' voert de ondezoeken uit. De resultaten van de onderzoeken gebruiken wij onder andere voor beleidsadvisering aan gemeenten over hun gezondheidsbeleid.

Afgeronde onderzoeken, rapporten, factsheets en beschikbare cijfers van GGD IJsselland staan op de IJssellandScan: www.ijssellandscan.nl.

Panelonderzoeken

Om te weten wat er speelt in de regio IJsselland, is de inbreng van inwoners erg belangrijk. Daarom hebben we een GGD-panel. Aan de hand van korte vragenlijsten verzamelen we gegevens over allerlei onderwerpen. Denk aan onderwerpen als: woonomgeving, psychische gezondheid en veiligheid.

Deelnemen aan het panel

Wil jij ook vragen beantwoorden over gezondheid, zorg, veiligheid en andere actuele onderwerpen? Meld je dan aan voor ons GGD-panel. Heb je al een account? Via de onderstaande button kun je dan inloggen.

Onze panelleden beantwoorden ongeveer 4 keer per jaar online een aantal korte vragen. Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten en kan via een computer, tablet of telefoon.

Privacy en beveiliging

Als je je aanmeldt voor het panel van GGD IJsselland, geef je toestemming dat je gegevens worden verwerkt voor de panelonderzoeken waar je aan meedoet en stem je in met deze privacyverklaring.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over ons panel? Mail ze dan naar onderzoek@ggdijsselland.nl

Resultaten

Alle resultaten van onderzoek, o.a. panelonderzoeken, door GGD IJsselland zijn te vinden op de IJssellandscan.

Lopende onderzoeken

2019: Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2019 voert GGD IJsselland weer de gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Alle GGD’en in Nederland onderzoeken elke 4 jaar de gezondheid van jongeren. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio. De GGD onderzoekt hoe het met jongeren in klas 2 en 4 in de regio gaat. De vragen gaan over thema’s als roken, drinken, sporten en (cyber)pesten. Met de resultaten van het onderzoek adviseert de GGD de gemeenten over hun gezondheidsbeleid en jeugdbeleid.
 

Samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere GGD’en en met het RIVM. Omdat alle GGD’en meedoen, helpt het onderzoek ook om landelijk beleid en campagnes te ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.
 

Deelname scholen

In de regio IJsselland doen 29 scholen mee aan het onderzoek. Voor de start van het onderzoek worden de jongeren en ouders/verzorgers via school geïnformeerd. Deelname aan het onderzoek is anoniem en natuurlijk vrijwillig.
 

Meer informatie