U bevindt zich op:

Armoede en Gezondheid van kinderen

Als het om gezondheid gaat, zijn mensen die in armoede leven kwetsbaar en leven mensen met een kwetsbare gezondheid vaker in armoede. Omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn, is armoede extra ongunstig voor hun gezondheid.

Daarom hebben GGD IJsselland en de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) van de Gemeente Zwolle de samenwerking gezocht binnen het programma Armoede en Gezondheid van Kinderen (A&GK). Deze interventie is ontwikkeld door GGD West Brabant en in september 2008 door GGD IJsselland overgenomen. Sinds september 2009 wordt de interventie in Zwolle uitgevoerd door de medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD IJsselland en Icare (Icare-medewerkers vallen vanaf 1 januari 2014 ook onder de GGD).

In het kort houdt de interventie – die bedoeld is voor kinderen van 0-12 jaar - in dat situaties waarin de gezondheid van kinderen wordt bedreigd door geldgebrek van de ouders, actief worden opgespoord door de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De medewerker JGZ adviseert de ouders vervolgens een concreet product of dienst ten bate van de gezondheid van het kind. Ouders worden met een gericht advies over de gezondheid van hun kind op het spoor gezet naar SoZaWe. Het advies van de JGZ telt voor SoZaWe als zwaarwegende onderbouwing voor de verstrekking van middelen.

Eind 2013 is de projectperiode van deze interventie afgesloten en is de interventie geborgd in de reguliere werkwijze van de JGZ.


nieuwslijst