Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Meldpunt Maatschappelijke Zorg  Iemand die geen hulp wil

Zorgen om iemand die geen hulp wil?

Maak je je zorgen om iemand waar het niet goed mee gaat? Is deze persoon om de een of andere reden niet (meer) in beeld bij andere instellingen? Of maak je je zorgen om de ontwikkeling van kinderen waarvan ouders de zorg mijden? Misschien is het goed om Bemoeizorg van de GGD in te zetten. Je kunt de persoon of het gezin melden bij het Melpunt Maatschappelijke Zorg (team Vangnet, Informatie en Advies (VIA)).

Wat gebeurt er met jouw melding?

Team VIA beoordeelt jouw melding. Het team bepaalt of er een traject volgt of dat er andere mogelijkheden zijn.

Welke medewerkers werken bij Bemoeizorg?

De werkzaamheden van team VIA, noemen we ook wel Bemoeizorg. Team VIA bestaat uit medewerkers van:
•    Dimence;
•    GGD IJsselland;
•    De Kern Maatschappelijke dienstverlening;
•    Tactus;
•    MEE IJsseloevers.

Welke medewerkers werken bij Bemoeizorg Jeugd?    

Team Bemoeizorg Jeugd bestaat uit medewerkers van:
•    De Kern Maatschappelijke dienstverlening;
•    Jeugdbescherming Overijssel;
•    Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland.