U bevindt zich op:  Alle publicaties

Publicaties

Eindrapport evaluatie Drank - en Horecawet is klaar

woensdag 7 december 2016

In 2013 en 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Zo is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar en is de handhaving van de wet bij gemeenten komen te liggen. De ‘evaluatie van de Drank- en Horecawet in de regio...

Bestuur van de GGD - vergaderdata 2017

dinsdag 8 november 2016

Het bestuur van de GGD IJsselland bestaat uit het Algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het AB vergadert in 2017 vier keer op de genoemde data hieronder.

Jongerenindex, waardevol en veelzijdig instrument

dinsdag 1 november 2016

De gemeente Zwolle heeft samen met GGD IJsselland een instrument ontwikkeld waarmee kansen en belemmeringen rond het opgroeien van jongeren sneller worden gesignaleerd en beter worden aangepakt. Deze Jongerenindex geeft per wijk in Zwolle een beeld...

Vergaderstukken Algemeen Bestuur 2 november 2016

woensdag 26 oktober 2016

Hieronder zijn de vergaderstukken van het AB van 2 november 2016 te downloaden. Het AB vergadert in 2016 nog op 15 december 2016. De vergaderingen beginnen om 10.30 uur. De vergaderingen en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

Terugblik en verslag bijeenkomst Sociaal economische gezondheidsverschillen 29 september

dinsdag 11 oktober 2016

Donderdag 29 september 2016 was er opnieuw een inhoudelijke themabijeenkomst voor beleidsambtenaren, dit keer met als onderwerp sociaal economische gezondheidsverschillen (segv). De themabijeenkomst maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten waarin...

Terugblik en presentaties bijeenkomst Evaluatie Drank- en Horecawet

woensdag 28 september 2016

Op 14 september j.l. organiseerde de GGD IJsselland samen met Lectoraat Verslaving van Hogeschool Windesheim een bijeenkomst over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek van de drank- en horecawet.

Omgevingswet opgenomen in Handreiking Gezonde Gemeente RIVM

dinsdag 23 augustus 2016

Vanaf het voorjaar 2019 gaat de nieuwe omgevingswet voor een veilige en gezonde leefomgeving in werking. De omgevingswet biedt kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen. Bijvoorbeeld door scholen en zorgcentra niet...

< Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 >