U bevindt zich op:

Invoering van de subsidieregeling onverzekerdenzorg

woensdag, 19 april 2017

De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is per 1 maart 2017 van kracht. Deze regeling is ingesteld door minister Schippers en is ontstaan vanuit het werk van het toenmalig Aanjaagteam Verwarde Personen en ook GGD GHOR Nederland. Alle gemeenten zijn hierover geïnformeerd door de VNG middels de ledenbrief van de VNG voor haar gemeenten van 22 november “Stand van zaken Aanpak personen met verward gedrag” .

Het doel van de regeling is om knelpunten in de zorg en ondersteuning voor verwarde personen (in dit geval financiering) zoveel mogelijk op te lossen. Zorgverleners krijgen voortaan de zorgkosten vergoed die zij maken voor onverzekerden verzekeringsplichtigen. Deze financieringsregeling verzekerbare zorg voor onverzekerden is toegankelijk voor alle zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn die medisch noodzakelijke zorg geven aan een onverzekerde. Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt vanuit deze regeling gefinancierd; ook de zorg die door GGD’en wordt geboden aan onverzekerden. Het is een tijdelijke regeling die door het CAK wordt uitgevoerd. Voorwaarde voor de vergoeding is dat het gaat om verzekeringsplichtige en daarmee ook verzekerbare personen. Tevens dient een melding bij de GGD gedaan te worden.

Melden via website

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is de uitvoerder van de subsidieregeling en GGD GHOR Nederland heeft een online meldsysteem ingericht (www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl). Eerste en tweedelijns zorgverleners moeten binnen 24 uur na het bieden van zorg dit melden via de site. Daarna ontvangt de GGD waar de zorgverlener is gevestigd een bericht.

Taak van de gemeenten

Van de gemeente wordt gevraagd alles in gang te zetten om deze mensen weer verzekerd te krijgen en vervolgens de juiste hulp ontvangt. Snelheid van handelen is van belang, omdat de onverzekerde in beeld is op het moment dat hij zorg krijgt.
 

Route van de melding in regio IJsselland

GGD IJsselland haalt voor de 11 regiogemeenten de gegevens die bij de melding horen op uit de database van het meldpunt.  GGD IJsselland (team VIA) zal bij het ontvangen van een melding:

 • De contactpersoon van desbetreffende gemeente op de hoogte stellen. Belangrijk is dat uw gemeente volgens de circulaire de mogelijkheid van een briefadres heeft geregeld. Een verzekering en verzekerde zorg is namelijk alleen mogelijk is wanneer personen beschikken over een briefadres en andere basale voorwaarden zoals; registratie in BPR, een ID bewijs en inkomen/uitkering.
 • De melding boordelen met het oog op de nodige (vervolg) zorg, dit kan leiden tot de volgende actie:
  • De onverzekerde wordt verwezen naar het sociale wijk/gemeente team van desbetreffende gemeente.
  • Indien er sprake is van zorgmijdend gedrag zal de zorg verder opgepakt worden door:
   • Team VIA van GGD IJsselland (dit betreft de gemeenten Dalfsen, Ommen/Hardenberg,  Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle).
   • Team Bijzondere Zorg (dit betreft de gemeenten Deventer, Raalte en Wijhe/Olst).

Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel meldingen binnen zullen komen via het meldpunt en hoeveel daarvan bij onze regio. Landelijk gezien gaat het om 6500 onverzekerden die jaarlijks zorg krijgen, van hen is ongeveer 60% verzekeringsplichtig. 
 
Zie: handreikingen VNG onverzekerdenzorg


nieuwslijst