Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Update coronabesmettingen in IJsselland

In dit nieuwsbericht zetten we het aantal positief geteste inwoners van de regio IJsselland op een rij. Daarnaast vertellen we wat opvalt in de gemeenten in de regio. We geven onze updates op maandag, woensdag en vrijdag over de voorgaande dagen. Reden is dat we de toename van het aantal besmettingen in Nederland maar ook in onze regio willen laten zien en toelichten.

Update maandag 30 november

Vrijdag, zaterdag en zondag is het aantal coronabesmettingen in regio IJsselland gestegen ten opzichte van het weekend ervoor. Er zijn respectievelijk 133, 113 en 150  nieuwe besmettingen gemeld. Verhoudingsgewijs telden we de meeste besmettingen in Staphorst, Zwartewaterland en Deventer. Het gaat vooral om losse besmettingen, met enkele clusters in instellingen.

Vanaf morgen – 1 december - gaat GGD IJsselland ook mensen zonder symptomen testen als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die positief is getest. Verder gaat op 4 december de L-locatie in de IJsselhallen in Zwolle open, waar we met name antigeen sneltesten gaan afnemen.

Meer informatie

Bron cijfers: Dashboard coronavirus Rijksoverheid (bron RIVM). Kijk voor meer informatie op:

N.B.

  1. Meldingen zijn momentopnames. Doordat veel verschillende organisaties en laboratoria meldingen doen, kunnen er verschillen ontstaan tussen de aantallen in verschillende overzichten. De aantallen zoals weergegeven in het Dashboard coronavirus Rijksoverheid zijn leidend voor te nemen maatregelen.
  2. Dit nieuwsbericht op de website van GGD IJsselland actualiseren we op maandag, woensdag en vrijdag.
  3. We spreken over een cluster als er drie of meer positief geteste mensen door dezelfde bron of bij dezelfde gelegenheid of locatie besmet lijken te zijn.

Update vrijdag 27 november

Woensdag 25  november zijn er 144 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 26 november waren dat er 122. Dat is een lichte stijging ten opzichte van dezelfde dagen in de voorgaande week. In verhouding tot het aantal inwoners vonden de meeste besmettingen plaats in de gemeenten Raalte, Kampen en Staphorst.

Voorbereiding veranderingen

GGD IJsselland is twee belangrijke veranderingen aan het voorbereiden. Ten eerste gaan we vanaf 1 december ook mensen zonder symptomen testen, als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die positief is getest. Ten tweede zijn de voorbereidingen in volle gang om de L-testlocatie in de IJsselhallen in Zwolle in gebruik te nemen. Door deze twee veranderingen zal het aantal testen in de regio waarschijnlijk stijgen de komende tijd.

Update woensdag 25 november

Maandag 23 november zijn 80 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dinsdag 24 november waren dat er 94. Vandaag is de wekelijkse CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen.

De CoronaMonitor toont een lichte stijging van het aantal positief geteste mensen in deze regio in de week van 16 tot en met 22 november. Er zijn 750 mensen positief getest. Dat zijn 141 besmettingen per 100.000 inwoners. De week ervoor telden we 686 positief geteste personen (129 per 100.000). In Deventer, Zwartewaterland, Kampen, Raalte en Hardenberg waren de afgelopen week relatief de meeste besmettingen.

Slecht bereikbaar

De afgelopen week zijn we uitgebreider bron- en contactonderzoek gaan doen. We merken daarbij regelmatig dat mensen slecht bereikbaar zijn. Soms omdat ze hun telefoon niet opnemen, maar vaak ook omdat wij niet de juiste gegevens hebben. Wij roepen mensen daarom op thuis te blijven in afwachting van de uitslag en de telefoon bij zich te hebben. Ook vragen we iedereen, ook commerciële sneltestlocaties, met nadruk om de juiste gegevens door te geven.

Tot slot is onze test- en laboratoriumcapaciteit opnieuw toegenomen. Er is nu meer dan voldoende mogelijkheid bij GGD IJsselland om je te laten testen. Je kunt binnen 12 uur bij ons terecht. De uitslag krijg je binnen 24 uur.

 

Update maandag 23 november

Vrijdag, zaterdag en zondag zijn er in regio IJsselland respectievelijk 128, 123 en 110 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Verhoudingsgewijs telden Staphorst, Zwartewaterland en Deventer de meeste besmettingen. De daling in het aantal besmettingen stagneerde, net als in de rest van het land, ook in regio IJsselland. Er zijn met name besmettingen in de zorg en het onderwijs.  

Testen

Het blijft dan ook belangrijk je met (milde) klachten te laten testen. Dat kan snel op een van onze zeven testlocaties en binnenkort op de L-testlocatie in de IJsselhallen. Je kunt je bijna altijd binnen 12 uur laten testen en over het algemeen heb je binnen 24 uur de uitslag.

Update vrijdag 20 november

Woensdag 18 november zijn er 127 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 19 november waren dat er 111. Daarmee lijkt het aantal besmettingen per dag in regio IJsselland zich te stabiliseren de afgelopen dagen. Verhoudingsgewijs telden Deventer, Dalfsen en Hardenberg de meeste besmettingen.

Vragen over testen

Bij onze telefoonlijnen voor publiek en professionals komen sinds de persconferentie van dinsdag 17 november veel vragen over het testen zonder symptomen na 5 dagen quarantaine. Dit kan pas vanaf 1 december voor wie:    

Deze mensen kunnen zich laten testen op de 5e dag na het laatste risicovolle contact. Is de testuitslag negatief? Dan hoeven zij niet langer in quarantaine.

Update woensdag 18 november 2020

Maandag 16 november zijn 80 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dinsdag 17 november waren dat er 90. Vandaag is de wekelijkse CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen. De daling van het aantal positief geteste personen zet door. Vandaag kunnen we 686 positief geteste personen melden over de voorgaande week (129 per 100.000 inwoners), waar we op woensdag 4 november 924 besmettingen registreerden (174 per 100.000 inwoners). Woensdag 28 oktober 1.411 zagen we positief geteste inwoners in de regio IJsselland (266 per 100.000 inwoners). De meeste meldingen kwamen de voorgaande week uit Raalte, Dalfsen en Hardenberg.

Clusters

Ook het aantal besmettingen onder ouderen neemt af. Toch zien we vooral kleine clusters in verpleeg- en verzorgingstehuizen, zowel onder bewoners als onder medewerkers. De druk op de zorg om de personele bezetting rond te krijgen is onverminderd groot. Daarnaast zijn er kleine clusters binnen families en op scholen.

We gaan door met de opschaling, zodat we ook tijdens het griepseizoen volop kunnen testen en bron- en contactonderzoek uitgebreid kunnen doen. Je kunt binnen 12 uur bij ons terecht voor een test. De uitslag krijg je binnen 24 uur.

 

Update maandag 16 november

Vrijdag, zaterdag en zondag zijn er in regio IJsselland respectievelijk 85, 125 en 111 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in Dalfsen en Hardenberg.

Intensiever bron- en contactonderzoek

Door de daling van het aantal besmettingen de afgelopen weken krijgen wij als GGD IJsselland meer mogelijkheden om het virus beter te bestrijden. Daarom intensiveren we vanaf vandaag het bron- en contactonderzoek. Samen met de positief geteste persoon onderzoeken we waar hij of zij besmet kan zijn en brengen we nauwe contacten volledig in kaart. Vervolgens benaderen wij deze contacten om ze te vragen in quarantaine te gaan en alert te zijn op klachten. 

Laat je op tijd testen

Ondanks dat het aantal besmettingen omlaag gaat, blijft het belangrijk om je vroegtijdig te laten testen bij – ook milde! – klachten. Hoe eerder je weet dat je positief bent, hoe minder kans dat je andere mensen besmet. Als iedereen zich snel laat testen, helpt dat mee in de bestrijding van het coronavirus.

Update vrijdag 13 november

Woensdag 11 november zijn er 101 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 12 november waren dat er 125. Daarmee zet de daling van het aantal besmettingen in IJsselland door. Het gaat in de meeste gevallen om losse besmettingen en hier en daar een (klein) cluster op een school of in een zorginstelling. In verhouding tot het aantal inwoners vonden de meeste besmettingen plaats in Hardenberg en Raalte.

Ook testen bij lichte klachten

Mensen kunnen nu meestal al binnen 12 uur terecht voor een test, de uitslag is er dan binnen 24 uur. Er is nu ruim voldoende testcapaciteit, wij roepen mensen op om ook bij lichte klachten een test aan te vragen. Bij de telefoonlijn komen veel vragen binnen over het testen van kinderen. Voor kinderen vanaf 12 jaar kan een test aangevraagd worden via het landelijke nummer 0800-1202. Over het al dan niet testen van jongere kinderen, kunnen mensen ons bellen via 088- 443 03 70.

Update woensdag 11 november: nieuwe CoronaMonitor

Maandag 9 november zijn er 104 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dinsdag 10 oktober waren dat er 93. Een daling ten opzichte van vorige week.
Vandaag is de CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen. Daarin valt in elk geval de daling van het aantal positief geteste personen de laatste weken op. Waar we op woensdag 28 oktober 1.411 positief geteste inwoners van de regio IJsselland zagen (266 per 100.000 inwoners), waren dat er 1.182 op woensdag 2 november  (222 per 100.000 inwoners). Deze daling zette in de voorgaande week door, namelijk 924 besmettingen COVID-19 (174 per 100.000 inwoners). De meeste meldingen kwamen de voorgaande week uit Raalte, Deventer, Zwolle en Hardenberg. We zien dat het aantal besmettingen onder oudere mensen relatief hoog blijft: 60 in de leeftijd van 70 tot 80 jaar en 47 onder 80-plussers. Clusters vinden we overal in de samenleving maar ook in de zorg, zowel onder patiënten/bewoners als onder medewerkers. De druk op de zorg om de personele bezetting rond te krijgen is onverminderd groot.

De wachttijd om een test te doen is flink afgenomen, vaak kun je al binnen 12 uur terecht voor een coronatest in de buurt. GGD IJsselland heeft ruim voldoende testcapaciteit, ook vanuit het laboratorium voor de testuitslagen.

Laat je op tijd testen

Ondanks dat het aantal besmettingen omlaag gaat, blijft het belangrijk je vroegtijdig te laten testen bij – ook milde! – klachten. Hoe eerder je weet dat je positief bent, hoe minder kans dat je andere mensen besmet. Als iedereen zich snel laat testen, helpt dat mee in de bestrijding van het coronavirus. Maak je afspraak door te bellen met 0800 - 1202 of via www.coronatest.nl (houd je DigiD bij de hand). 

 

Update maandag 9 november

Vrijdag, zaterdag en zondag zijn er respectievelijk 204, 147 en 132 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Het aantal positieven daalt landelijk en dat zien wij ook terug in regio IJsselland. Het hoogst aantal besmettingen vond plaats in Raalte, Deventer en Hardenberg.

Binnen 24 uur

Bij GGD IJsselland kun je je binnen 24 uur laten testen. Ook de uitslag ontvang je tegenwoordig weer snel, in bijna alle gevallen krijgen mensen binnen 24 uur bericht.

Update vrijdag 6 november

Woensdag 4 november zijn er 129 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag  5 november waren dat er 149. Mensen kunnen steeds sneller terecht voor een test, in ieder geval binnen 24 uur. Zij krijgen dan ook in de meeste gevallen binnen 24 uur de uitslag.

Bron- en contactonderzoek

Het bron- en contactonderzoek is niet langer risicogestuurd, alle besmettingen worden nu opgevolgd. Er bellen veel mensen met vragen, vooral over de quarantainetijd en over wanneer de besmettelijkheid stopt. Verder valt op dat werknemers bellen, die door hun werkgever gevraagd worden buitenshuis te werken ondanks een quarantaine. Deze mensen verwijzen we door naar het meldpunt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Update woensdag 4 november

Maandag 2 november zijn er 120 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dinsdag 3 november waren dat er 154. Dinsdag werd de zevende testlocatie in regio IJsselland geopend, in Raalte.

Coronamonitor

Vandaag is de CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen. Daarin valt op het aantal besmettingen in regio IJsselland in de week van 26 oktober tot 1 november ten opzichte van de week ervoor iets is afgenomen. Er waren relatief veel besmettingen in Staphorst, Zwartewaterland, Dalfsen, Deventer, Olst- Wijhe en Ommen. Wel is het absolute aantal besmettingen in de gemeente Dalfsen en Hardenberg afgenomen. Er zijn besmettingen in alle lagen van de bevolking en verspreid over de hele regio. In de leeftijdsgroep 80+ waren er 58 nieuwe besmettingen en onder 70-80 jarigen eveneens 58.

Testen en onderzoek

Verder is er  nu ruim voldoende testaanbod. Mensen kunnen in bijna alle gevallen binnen 24 terecht voor een test en krijgen ook binnen 24 uur de uitslag.  Tot deze week zette de GGD het bron- en contactonderzoek in waar de meeste risico’s werden verwacht. Vanaf deze week is weer uitgebreider bron- en contactonderzoek  mogelijk en daarmee is er vanaf nu meer zicht op verspreiding van het virus in de regio. Daarbij is er over het algemeen ook voldoende bereidheid om mee te werken aan het bron- en contactonderzoek in deze regio.

Verzwaring lockdown

Vanaf vanavond 22.00 uur is er voor de komende twee weken een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown.

 

Update maandag 2 november 2020

Afgelopen weekend, vrijdag tot en met zondag, zijn 602 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dat zijn er 10 meer dan vorig weekend. Het aantal aanvragen voor testen was dit weekend bij GGD IJsselland minder dan vorig weekend. De wachttijden in de regio voor een test lopen terug, bijna iedereen kan binnen 24 uur terecht. De uitslag is er dan meestal ook binnen 24 uur na de test.

'Zeer ernstig'

Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid is de status van de regio IJsselland sinds woensdag 28 oktober ‘zeer ernstig’. Een regio gaat over van ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’ als er meer dan 250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn gedurende een week.

Er zijn in de regio IJsselland veel losse besmettingen verspreid over de regio en verspreid over alle leeftijden en beroepsgroepen.

Opening nieuwe testlocatie

In Hardenberg is vrijdag 30 oktober een nieuwe testlocatie geopend. Morgen, 3 november, openen we onze zevende testlocatie in de regio IJsselland. Deze komt aan de Zompstraat 27 in Raalte.

Update vrijdag 30 oktober 2020

Woensdag 28 oktober zijn er 156 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 29 oktober waren dat er 145. De werkelijke aantallen liggen hoger, vanwege vertraging door een computerstoring.

Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid is de status van de regio IJsselland sinds woensdag ‘zeer ernstig’,  Een regio gaat iover van ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’ als er meer dan 250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn gedurende een week. In de week voorafgaand aan 28 oktober waren er in IJsselland 266 besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal besmettingen is in verhouding nog steeds lager dan het landelijke aantal per 100.000 inwoners.

Er zijn in de regio IJsselland veel losse besmettingen verspreid over de regio en verspreid over alle leeftijden en beroepsgroepen.

Verder is op woensdag 28 oktober een nieuwe testlocatie in IJsselmuiden (gemeente Kampen) geopend, vrijdag 30 oktober opent een testlocatie in Hardenberg en dinsdag 3 november nog een in Raalte. De wachttijden in de regio voor een test lopen terug, de meeste mensen kunnen binnen 36 uur terecht. De uitslag is er dan meestal binnen 24 uur na de test.

Update woensdag 28 oktober 2020

Maandag 27 oktober zijn er 259 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dinsdag 28 oktober waren dat er 204. Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid is de status van de regio IJsselland ‘ernstig’.

Vandaag is de CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen. Daarin valt in elk geval de stijging van het aantal positieve besmettingen de laatste weken op. Waar we op woensdag 14 oktober over de voorgaande week 768 positief geteste inwoners van de regio IJsselland positief hadden staan (145 per 100.000 inwoners), waren dat er op 21 oktober 1.099 (207 per 100.000 inwoners) en vandaag 28 oktober waren dat er 1.411 (266 per 100.000 inwoners). We zitten als regio relatief gezien onder het landelijke cijfer maar toch zet de stijging door. De meeste meldingen kwamen de afgelopen week uit Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Raalte en Zwolle. Er waren meer besmettingen in de leeftijd van 41 tot 60 jaar maar ook onder ouderen blijven we een toename van het aantal nieuwe besmettingen zien. In ons bron- en contactonderzoek zien we positieven in alle bevolkingsgroepen waarbij mensen minder nauwe contacten hebben gehad. Mensen zijn vaak bereid mee te werken aan ons onderzoek. De wachttijd om een test te doen, neemt steeds meer af.

 

Update maandag 26 oktober 2020

Vrijdag 23 oktober zijn er 193 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Zaterdag 24 oktober waren dat er 143 en zondag 25 oktober 256. We zien een duidelijke toename van het aantal besmettingen in vergelijking tot vorig weekend. Het lagere aantal op zaterdag had te maken met onder meer een ict-storing. Om het grote aantal positieven dat op zaterdag binnenkwam te verwerken en de mensen snel telefonisch te informeren, zijn er op zondag extra medewerkers aan de slag gegaan.
Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid is de status van de regio IJsselland ‘ernstig’.

Cijfers bekijken per week

Als je kijkt naar het aantal besmettingen deze laatste drie dagen in verhouding tot het inwoneraantal van gemeenten in IJsselland dan vallen Deventer, Hardenberg en Staphorst op. Door het grote aantal besmettingen hebben we minder zicht op clusters. Wel zien we de trend van de laatste weken doorzetten, namelijk relatief veel besmettingen in de zorg (zowel medewerkers als bewoners/patiënten) en onder ouderen.
Toch kijken we het liefst per week naar de ontwikkelingen rond het virus, omdat besmettingscijfers per dag flink kunnen verschillen. Je vindt op onze IJssellandscan veel achtergrondinformatie over het COVID-19 in de regio IJsselland, ook per gemeente. Meer duiding tref je aan in de CoronaMonitor die we elke woensdag samen met de Veiligheidsregio IJsselland publiceren.

Update vrijdag 23 oktober 2020

Donderdag 22 oktober zijn er 130 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Woensdag 21 oktober waren dat er 164. Minder dan de dagen ervoor. Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid is de regio IJsselland van ‘zorgelijk’ naar de zwaardere status ‘ernstig’ gegaan.
In totaal zagen we de afgelopen twee dagen relatief gezien de meeste besmettingen in de gemeenten Dalfsen (25) en Staphorst (15). Toch kijken we het liefst per week naar de ontwikkelingen rond het virus, omdat besmettingscijfers per dag flink kunnen verschillen. Je vindt op onze IJssellandscan veel achtergrondinformatie over het COVID-19 in de regio IJsselland, ook per gemeente.

Nieuwe testlocatie aan de Meppelerweg 32 in Steenwijk

Vanaf vandaag is onze testlocatie in Steenwijk aan de Meppelerweg 32 geopend. Donderdag is na het sluiten van de testlocatie alles verhuisd, zodat we ook vandaag weer kunnen testen in Steenwijk.

Veel positieven in privésfeer en zorg

Besmettingen zien we los en in kleine clusters in alle leeftijdscategorieën en beroepsgroepen. Opvallend blijven de positief getesten in de privésfeer en in de zorg, zowel bewoners/patiënten als medewerkers. Het grote aantal besmettingen, maakt dat we minder goed in beeld hebben hoe positieven aan elkaar te linken zijn.

 

Update woensdag 21 oktober 2020

Maandag 19 oktober zijn 200 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dinsdag 20 oktober waren dat er 195. Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid heeft de regio IJsselland de status ‘zorgelijk’.

Nieuwe CoronaMonitor

De meeste besmettingen de afgelopen twee dagen waren te zien in de gemeenten Deventer (73), Hardenberg (65) en Zwolle (92). De CoronaMonitor die we samen met Veiligheidsregio IJsselland elke woensdag maken, is weer verschenen, met een terugblik op en interpretatie van de afgelopen week. Op die manier kijken we naar de trend, omdat besmettingscijfers per dag flink kunnen verschillen. Duidelijk is dat het aantal besmettingen in de regio IJsselland ook gestaag toeneemt. De afgelopen week met name in Deventer, Hardenberg, Raalte, Staphorst en Zwolle.
Bekijk ook de voorgaande CoronaMonitoren op onze website.

Kleine clusters verspreid over de bevolking

We zien nog steeds besmettingen en kleine clusters in alle leeftijdscategorieën en beroepsgroepen. Het aantal besmettingen in de zorg valt op, zowel bewoners of patiënten als medewerkers raken besmet. Naast een verschuiving van veel jongeren die besmet zijn geraakt naar de leeftijdsgroep daar net boven. We zien ook meer ouderen die besmet raken: de voorgaande week waren dat 30 80-plussers en 69 mensen in de leeftijdsgroep van 70 tot 80 jaar. Onze medewerkers die bron- en contactonderzoek doen, merken dat mensen zich beperken in hun contacten: het aantal nauwe contacten per besmette persoon neemt af.
In Bathmen is het aantal besmettingen teruggelopen. De pop up-testlocatie hebben we inmiddels opgebroken.

 

Update maandag 19 oktober 2020

Zondag 18 oktober zijn er 173 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Zaterdag 17 oktober waren dat er 108 en vrijdag 16 oktober 144. Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid heeft de regio IJsselland de status ‘zorgelijk’.

De meeste besmettingen de afgelopen drie dagen waren te zien in de gemeenten Deventer (83), Hardenberg (47), Raalte (40) en Zwolle (99). Als je kijkt hoeveel inwoners positief getest zijn per 100.000 inwoners dan vallen de laatste dagen Olst-Wijhe (49,3/16,4/54,8), Raalte (37,1/21,2/47,7), Staphorst (81,7/46,7/64,2) en Zwartewaterland (30,9/30,9/39,7) op. Tegelijk kun je het beste naar de cijfers per week kijken om de trend te zien: voor onze regio maar ook per gemeente.

Clusters heel divers

We zien kleine clusters in alle leeftijdscategorieën en beroepsgroepen. We zien veel besmettingen in de zorg, zowel bij medewerkers als bij bewoners of patiënten. Toch gaat het om losse besmettingen of kleine clusters.
In Bathmen loopt het aantal besmettingen terug.

Update vrijdag 16 oktober 2020

Woensdag 14 oktober zijn 125 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 15 oktober waren dat er 178. De lichte daling in positieven per dag begin van de week is veroorzaakt door de achterstand bij het lab in Duitsland waarmee we sinds vrijdag 9 oktober werken. Deze opstartproblemen zijn opgelost. Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid heeft de regio IJsselland de status ‘zorgelijk’.

De meeste besmettingen de afgelopen twee dagen zien we in de gemeenten Deventer (24 + 44), Zwolle (31 + 30) en Hardenberg (16+ 24). Als je kijkt hoeveel inwoners positief getest zijn per 100.000 inwoners dan vallen de laatste dagen Staphorst (29,2 + 93,3), Ommen (5,6 + 61,1) en Zwartewaterland (35,3 + 52,9) op. Tegelijk kun je het beste naar de cijfers per week kijken om de trend te zien: voor onze regio maar ook per gemeente.

Positieve uitslag ook met DigiD in te zien

Nieuw is dat je door in te loggen op www.coronatest.nl met je DigiD nu ook je positieve uitslag kunt zien. Daar lees je dan ook wat je zelf kunt doen en wat je van de GGD kunt verwachten.

Clusters heel divers

We zien kleine clusters in alle leeftijdscategorieën en beroepsgroepen. Opvallend is het grote aantal besmettingen binnen gezinnen. Daarnaast valt het aantal besmettingen in de zorg op, onder medewerkers én bewoners of patiënten.
In Bathmen loopt het aantal besmettingen terug. Onze verwachting is dat we begin volgende week de pop up-testlocatie daar opbreken.

Update woensdag 14 oktober 2020

Maandag 12 oktober zijn 149 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dinsdag 13 oktober waren dat er 137. We verwachten dat de achterstand van het lab in Duitsland waarmee we sinds vrijdag 9 oktober werken, eind van de dag is opgelost. Dit betekent dat uitslagen op tijd bekend moeten zijn. Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid heeft de regio IJsselland de status ‘zorgelijk’.

De meeste besmettingen de afgelopen twee dagen zien we in de gemeenten Deventer (34+33), Hardenberg (25+15) en Zwolle (26+24). Als je kijkt hoeveel inwoners positief getest zijn per 100.000 inwoners dan vallen de laatste dagen Deventer (33,8+32,8), Raalte (37,1+23,9) en Staphorst (75,8+81,7) op. Tegelijk kun je het beste naar de cijfers per week kijken om de trend te zien: voor onze regio maar ook per gemeente. Dat doen we elke woensdag samen met de Veiligheidsregio in de CoronaMonitor, waarvan we de versie van vandaag op de website hebben gezet.

Meer ouderen besmet

In de afgelopen vier weken zijn in de leeftijdsgroep 20-40 jaar de meeste besmettingen gevonden. Maar dat neemt procentueel gezien af. Verder is er een toename te zien in groep 60 jaar en ouder. In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de week van 5 tot en met 11 oktober 25 nieuwe besmettingen gemeld en dit waren er in de leeftijdsgroep 70-80 jaar zelfs 43. 

Nieuwe maatregelen: gedeeltelijke lockdown

Dinsdag 13 oktober zijn tijdens een landelijke persconferentie nieuwe maatregelen voor een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Deze gaan in op 14 oktober vanaf 22.00 uur.

 

Update maandag 12 oktober 2020

Zondag 11 oktober zijn 80 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Zaterdag 10 oktober waren dat er 159 en vrijdag 9 oktober 92. We verwachten vandaag meer positieve uitslagen, doordat er een achterstand was van uitslagen van het lab in Duitsland waar we nu mee werken. Op het landelijke dashboard corona van de Rijksoverheid heeft de regio IJsselland de status ‘zorgelijk’.

De meeste besmettingen deze drie dagen zien we in de gemeenten Deventer (27+29+18), Steenwijkerland (12+20+4) en Zwolle (17+28+21). Als je kijkt hoeveel inwoners positief getest zijn per 100.000 inwoners dan vallen de laatste dagen Dalfsen (35+73,5+21), Raalte (13,3+39,8+18,6), Staphorst (23,3+40,8+17,5) en Steenwijkerland (27,2+45,3+9,1) op. Tegelijk kun je het beste naar de cijfers per week kijken om de trend te zien: voor onze regio maar ook per gemeente. Dat doen we elke woensdag samen met de Veiligheidsregio in de Corona Monitor.

Thuis en in zorgsector

De meeste positief getesten van de afgelopen dagen lijken thuis te zijn besmet maar ook het aantal besmettingen in de zorg valt op. Dit geldt vooral voor medewerkers maar ook voor cliënten en patiënten. 

Update vrijdag 9 oktober 2020

Woensdag 7 oktober zijn 94 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Gisteren, donderdag 8 oktober, waren dat er 107. Inmiddels geldt ook de regio IJsselland de status ‘zorgelijk’.
De meeste besmettingen deze twee dagen zien we in de gemeenten Deventer (21 + 26), Raalte (8 + 10), Staphorst (4 + 9), Steenwijkerland (7 + 9) en Zwolle (22 + 23). Op basis van  bron- en contactonderzoek kijken we of er sprake kan zijn van een (nog onbekend) cluster. Zo vinden we dagelijks opnieuw enkele positieven rond het cluster in Bathmen. Deze en ook andere clusters monitoren we dagelijks.
Opvallend is dat we een toename zien van het aantal besmettingen in de leeftijdsgroepen 40 tot 60 jaar en onder ouderen (70+). De meeste besmettingen in onze regio ontstaan nog steeds in de privésfeer (huisgenoten, feestjes of andere bijeenkomsten), in de zorg (zowel medewerkers als bewoners of patiënten) maar ook steeds vaker in instellingen zoals scholen en binnen sportclubs.

Van 1.000 naar 1.500 testen per dag

Nu de capaciteit van laboratoria groter is, kunnen wij elke dag meer testen doen. Waar we begin van de week op 1.000 testen per dag zaten, staan voor vandaag – vrijdag 9 oktober – 1.500 testen ingepland in de regio IJsselland. Na volgende week stijgt dit aantal nog. Meer mensen testen betekent ook dat we een hoger aantal positieven zullen vinden. We houden er dan ook rekening mee dat het aantal positief getesten in onze regio de komende dagen extra zal stijgen.