Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Wat is jullie schoolaanpak rondom gezondheid en welzijn van leerlingen?

GGD IJsselland doet samen met 6 andere GGD’en mee aan het onderzoek ‘Schoolaanpak gezondheid en welzijn’. Zo kunnen we onze ondersteuning aan scholen op het gebied van gezondheid en welzijn verder versterken.

Deelnemen aan het onderzoek
In de periode van 1 september tot 1 december 2020 benaderen we alle po-, vo-, en mbo-schoollocaties (óók speciaal onderwijs) om een online vragenlijst in te vullen (15 minuten). Scholen die de vragenlijst invullen, ontvangen een rapport waarin ze kunnen zien hoe ze ervoor staan op de verschillende onderdelen. Meedoen aan het onderzoek kan door te gaan naar: www.gezondheidenwelzijn.nl 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie academische werkplaatsen (AWPG Limburg, AMPHI en AGORA) en onderzoeksinstituut TNO, en is gesubsidieerd door Zonmw. De opdrachtgevers zijn o.a. de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De PO-Raad, de Vo-Raad en de MBO Raad ondersteunen dit onderzoek.